ba-tarz

baszta rzemień

Hodowla zwierząt

Produkty pochodzenia zwierzęcego są dzisiaj normalną częścią jadłospisu zdecydowanej większości konsumentów, choć są tacy, którzy świadomie eliminują je z diety – głównie ze względów ideologicznych

Read More

Konsumpcja dobrobytu

Bogactwo jest tym, do czego dążyło w historii wiele państw. W Europie nie brakuje zamożnych społeczeństw i zasobnych krajów, które mogą sobie pozwolić na najwyższej jakości infrastrukturę,

Read More

Umowy gospodarcze i wszystkie inne

Umów w naszym życiu jest całkiem sporo. Przynajmniej raz dziennie zawieramy z kimś jakąś umowę mniej lub bardziej ważną. Jak choćby umawianie się z kimś na obiad. Robimy to mało

Read More

Umowy gospodarcze – na czym to polega?

Często żargon prawny bardzo nas przeraża. Dziwne stwierdzenia i nazwy sprawiają, że nie rozumiemy co czytamy i mamy trudność z odniesieniem się do pewnych prawnych klauzul. Wielu np. nie

Read More

Studia „zarządzanie biznesem”

Zarządzanie biznesem to kierunek studiów stworzony z myślą o tych, którzy swoje życie wiążą z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej czy kierowaniem przedsięwzięciami

Read More

Organizowanie i kierowanie

Zarządzanie to przede wszystkim wyznaczanie sobie celu, który chcemy osiągnąć, a potem takie działanie, które pozwoli nam ten cel zrealizować. Żeby jednak dany cel wcielić w życie, niezbędna

Read More