ba-tarz

baszta rzemień
Hodowla zwierząt

Produkty pochodzenia zwierzęcego są dzisiaj normalną częścią jadłospisu zdecydowanej większości konsumentów, choć są tacy, którzy świadomie eliminują je z diety – głównie ze względów ideologicznych i światopoglądowych. W czasach starożytnych także pojawiały się potrzeby w tym zakresie.

Na początku szanse na zjedzenie mięsa były jedynie wówczas, gdy myśliwym udało się upolować dziko żyjącą zwierzynę. Zajęcie to było ryzykowne i wymagało sporo czasu, a efekt pozostawał kwestią losową.

Odkryto jednak, że niektóre łagodne i łatwe do utrzymania gatunki zwierząt da się hodować w ramach gospodarstw z myślą o pozyskiwaniu świeżego mięsa. Dotyczyło to zwłaszcza trzody chlewnej oraz bydła, które było także źródłem wartościowego mleka.

Usystematyzowanie hodowli zwierząt stanowiło istotny przełom na gruncie gospodarki w Europie, choć wcześniej doświadczenia w tym zakresie zebrały już cywilizacje egzystujące na innych kontynentach. Mamy tu na myśli chociażby Egipcjan, a także Chińczyków, choć lista jest nieco dłuższa.

Booklet drukarnia etykiet i naklejek samoprzylepnych Zobacz najnowsze kolekcję massimo dutti polska