ba-tarz

baszta rzemień

Choć umowa dotycząca robót budowlanych została w dość wyczerpujący sposób określona w Kodeksie cywilnym, cały czas budzi ona szereg wątpliwości, które w razie wystąpienia wad budowlanych przeradzają się w konflikty między zleceniodawcą a wykonawcą budynku.

Kto więc w istocie ponosi odpowiedzialność za wady budowlane? Prawie w każdym przypadku osobą odpowiedzialną za usterki budowlane jest wykonawca.

Ekipy budowlane próbując odsunąć od siebie winę za powstałe nieprawidłowości często próbują zrzucić odpowiedzialność na projektanta.

Rzeczywiście – jeśli dostarczony wykonawcy projekt zawiera błędy, projektant staje się współodpowiedzialny za wady.

Nie oznacza to jednak, że ekipa budowlane nie jest winna powstałym usterkom.

Zakłada się bowiem, że konstruowaniem budynku zajmują się fachowcy i muszą oni wykonywać swoje zadanie z dużą starannością, która obejmuje także sprawdzenie, czy w projekcie nie ma błędów.

Jeżeli takie znajdą, niezwłocznie muszą zgłosić wszelkie nieprawidłowości inwestorowi-zleceniodawcy, który odeśle błędne plany do poprawienia projektantowi.

gotowepodklucz.pl GRC INVEST PARTNER