ba-tarz

baszta rzemień
Makler morski

Wielu ludzi może myśleć, że makler to jeden konkretny rodzaj zawodu, podczas gdy możemy wyróżnić przynajmniej trzy różne grupy maklerów. Najpopularniejszą z nich są maklerzy papierów wartościowych. Oprócz tego są jeszcze maklerzy giełd towarowych oraz maklerzy morscy.

Powiedzmy kilka słów o tych ostatnich. Makler morski to człowiek, który w zamian za wynagrodzenie pośredniczy w zawieraniu umów związanych z handlem i transportem morskim. Otrzymuje on zlecenia, które polegają na pośredniczeniu w podpisywaniu stosownych dokumentów odnoszących się do sprzedaży statków, przewozów morskich, czarterów na czas, holowania, bezpieczeństwa morskiego czy też innych umów związanych z obrotem morskim.

Ogólnie rzecz biorąc, maklerzy muszą posiadać szeroką i specjalistyczną wiedzę. Oczywiście, ci specjalizujący się w tematyce morskiej muszą być ekspertami w tym konkretnym temacie. Swoją wiedzę muszą najpierw sprawdzić na specjalnym teście, który trzeba zdać, żeby móc pracować w omawianym zawodzie.

granit.pila.pl nawigacja.aktualne-mapy.com.pl