ba-tarz

baszta rzemień
Napęd zmienił wszystko

Konie jeszcze długi czas były bardzo ważne zarówno w materii transportu, jak też w materii rolnictwa. Kolej miała jednak swoje wymagania i jej rozwój był też istotnym stymulantem europejskiej gospodarki.

Wynalazek lokomotywy parowej sprawił, że udało się uniezależnić transport pociągowy od siły zwierząt. Dzięki silnikowi parowemu w składach mogło pojawić się więcej wagonów, a oprócz rozmaitych towarów pojawiła się również możliwość przewozu pasażerów.

Ci ostatni prędko docenili wygodę i tempo jazdy pociągami, co sprawiło, że działalność pasażerska zrównała się z transportem towarowym. Techniczny postęp owocował budowaniem nowych sieci połączeń, które przecinały Europę i powodowały, że odległości pomiędzy państwami diametralnie się zmniejszyły.

Stan ten ma swoje konsekwencje do dziś, bo koleją poruszają się miliony ludzi, a gospodarka także korzysta z jej potencjału. Otwartą kwestią (zwłaszcza z polskiego punktu widzenia) zostaje skala modernizacji infrastruktury, ale to już temat do innych rozważań.

Wiecie może jak uzyskać zwrot Vat za paliowo? Potrzebuje jakiejś sprawdzonej firmy creditexpress inkasso informacje o firmie www.nachwasty.com.pl