ba-tarz

baszta rzemień
Napęd zmienił wszystko

Konie jeszcze długi czas były bardzo ważne zarówno w materii transportu, jak też w materii rolnictwa. Kolej miała jednak swoje wymagania i jej rozwój był też istotnym stymulantem europejskiej gospodarki.

Wynalazek lokomotywy parowej sprawił, że udało się uniezależnić transport pociągowy od siły zwierząt. Dzięki silnikowi parowemu w składach mogło pojawić się więcej wagonów, a oprócz rozmaitych towarów pojawiła się również możliwość przewozu pasażerów.

Ci ostatni prędko docenili wygodę i tempo jazdy pociągami, co sprawiło, że działalność pasażerska zrównała się z transportem towarowym. Techniczny postęp owocował budowaniem nowych sieci połączeń, które przecinały Europę i powodowały, że odległości pomiędzy państwami diametralnie się zmniejszyły.

Stan ten ma swoje konsekwencje do dziś, bo koleją poruszają się miliony ludzi, a gospodarka także korzysta z jej potencjału. Otwartą kwestią (zwłaszcza z polskiego punktu widzenia) zostaje skala modernizacji infrastruktury, ale to już temat do innych rozważań.

Kredyt Odnawialny Dla Firm Wiecie może jak uzyskać zwrot Vat za paliowo? Potrzebuje jakiejś sprawdzonej firmy www.nachwasty.com.pl