ba-tarz

baszta rzemień
Obrót papierami wartościowymi w Polsce

W naszym kraju osoby fizyczne nie mają prawa obracać papierami wartościowymi. Jest natomiast kilka podmiotów, które mogą sobie na to pozwolić. Oczywiście, należą do nich domy maklerskie, w których zatrudnia się maklerów.

Powiedzmy kilka słów również o pozostałych podmiotach, które mogą to robić. Oprócz maklerów, w obrocie giełdowym uczestniczyć mogą następujące podmioty: spółki mające izbę rozliczeniową, banki, które prowadzą działalność maklerską, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, przedsiębiorstwa spoza Polski, które na terenie naszego kraju prowadzą działalność maklerską, a także osoby prawne zza granicy również prowadzące taką działalność. Członkowie giełdy działają za pośrednictwem maklerów giełdowych, którym przekazują zlecenia, ponieważ prawo zabrania wykonywania takich działań na własną rękę.

Jak widać, obrót papierami wartościowymi jest dość mocno ograniczony przez przepisy prawne, ale tak jest również w wielu innych krajach Europy i świata.

spółka jawna przekształcenie spółki Pragmatiq spółka cywlina www.bisnode.pl/firma/?id=2242646&nazwa=ALIOR_BANK_S_A