ba-tarz

baszta rzemień

Ostatnio zakończył się 10-letni eksperyment przeprowadzony na pustyni Mojave w USA, który po raz kolejny dowodzi, że tereny pustynne mają ogromną zdolność wiązania szkodliwego dla życia na ziemi dwutlenku węgla. Dodatkowo, okazało się, że jeszcze długo będą posiadały tę zdolność na poziomie 15-28 procent wyższym niż do tej pory.

Rejony pustynne oraz półpustynne zajmują prawie połowę całkowitej powierzchni lądowej Ziemi i w związku z tym mają duże znaczenie dla tempa ogrzewania się naszej planety oraz akumulacji gazów cieplarnianych. Badania przeprowadzone przez Washington State University dowodzą też, że obszary te pochłaniają dwutlenek węgla głównie z atmosfery w ten sposób, że gdy jego stężenie rośnie one zwiększają poziom jego wiązania.

Niekorzystny gaz pozostaje w głębi ziemi dzięki aktywności ryzosfery, czyli głębszych warstw, gdzie żyje bardzo dużo mikroorganizmów chłonących dwutlenek węgla. Naukowcy zwracają też uwagę na to, że sporą ilość węgla pochłaniają także gleby w lasach, gdyż zasobne są w rozkładające się tkanki roślinne.

www.dwochwarszawiakow.pl