ba-tarz

baszta rzemień
Schyłek drobnej produkcji

Wytwarzanie dóbr różnego rodzaju, zarówno przedmiotów użytkowych, jak i żywności miało przez długie lata charakter mocno rozdrobniony. Na każdym kroku można było spotkać niewielkie manufaktury, głównie rodzinne, w których konsumenci mogli się zaopatrywać.

Dawało to szansę na budowanie finansowej niezależności, jednak model ten nie był efektywny i nie dawał pola do popisu przedsiębiorcom o większych ambicjach. Majętni właściciele zaczęli konsolidować produkcję w różnych branżach i budować własne projekty.

Proces ten przybrał na sile wraz z rewolucją przemysłową, której jednym z motorów był postęp techniczny. Wynalezienie wydajnych maszyn wspomagających wytwarzanie pokupnych dóbr spowodowało, że małe manufaktury przestały być konkurencyjne.

Ich dotychczasowi posiadacze zatrudniali się u zamożnego właściciela, który notował wysoką sprzedaż, co nie zawsze przekładało się na godziwe zarobki pracowników. Narastały społeczne nierówności, a to musiało wreszcie przełożyć się na sferę polityczną.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA normi.pl