ba-tarz

baszta rzemień

To, co większość z nas uważa, za sen zimowy zwierząt, które ograniczają swą aktywność w zimnych miesiącach nie ma wiele wspólnego ze snem. Jest to stan hibernacji, która stanowi część życia m.

in. jeży, świstaków, nietoperzy, lemurów lub niedźwiedzi.

Zimowe odrętwienie różni się od snu przede wszystkim mocnym ograniczeniem funkcjonowania mózgu oraz mięśni.Tempo przemiany materii spada tu minimum 20-krotnie, a temperatura ciała jest najczęściej wyższa od temperatury otoczenia o co najmniej 1 stopień, choć wśród dużych zwierząt nie spada ona aż tak nisko, dlatego w ich przypadku mówi się raczej o letargu niż hibernacji.

Dodatkowo, w tym czasie układ immunologiczny osobnika prawie w ogóle nie funkcjonuje – jakakolwiek infekcja zwalczana jest dopiero po powrocie do normalnego tempa metabolicznego. Warunki bytowania nie należą tu do najprzyjemniejszych, ale zwierzęta posiadają doskonałe wyczucie znajdując sobie bezpieczne lokum, tzw.

hibernakulum, magazynują energię i tkankę tłuszczową, aby utrzymać potrzebne ciepło i móc się wybudzić na wiosnę.

www.theoldcinema.pl