ba-tarz

baszta rzemień
Standardy organizacji pracy

Miejsce pracy powinno być uporządkowane i trzymane w ryzach przez sprawnego menadżera. W praktyce bywa z tym różnie, jednak możemy przyjąć pewien model idealny i według niego odnosić się do rzeczywistości.

Poza umiejętnościami i wiedzą menadżera jest coś jeszcze. To zbiór standardów organizacyjnych jakie obowiązują w ramach konkretnego miejsca pracy.

Najczęściej takimi standardami dysponują prywatne przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji, które przykładają się do każdego elementu mającego wpływ na ogólną efektywność. Dzięki standardom można między innymi lepiej organizować czas pracy poszczególnych komórek, zespołów oraz każdego pracownika z osobna.

Brak standardów najczęściej oznacza zamieszanie, którego skutki bywają przykre. Niższa efektywność, słabsze wyniki okresowe – to wszystko rzutuje nie tylko na zespół, ale w pierwszej kolejności na menadżera, ponieważ to on „daje twarz” całemu przedsięwzięciu.

I najczęściej to on jako pierwszy ponosi odpowiedzialność za wynikłe problemy, mimo że jego wina nie zawsze jest oczywista.