ba-tarz

baszta rzemień
Terminy jako mobilizacja

Wielu z nas doskonale zna anglojęzyczny termin deadline, który odnosi się do granicznego, końcowego terminu na realizację danego zadania. Słowo to jest powszechnie wykorzystywane w korporacjach, ale również w większości przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przyjęcie zachodniego, anglosaskiego modelu organizacyjnego.

Sam „termin ostateczny” nie jest niczym nowym, co przyszło do nas skądinąd. To coś zupełnie naturalnego, ponieważ każde zadanie realizowane w pracy musi się w którymś momencie zmaterializować.

Ustalenie tych wszystkich terminów jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze poprawia to organizację czasu pracy.

Ludzie muszą się jakoś uporządkować i skoordynować swoje działania, aby wszystko wykonać w wyznaczonej granicy czasowej. Otwiera się wówczas pole do planowania konkretnych spraw.

Mając plan znacznie łatwiej radzić sobie z deadlinem, o czym wie każdy, kto kiedykolwiek miał z nim do czynienia. Więcej na temat zalet planowania i jego wpływu na organizację czasu pracy jeszcze napiszemy.

zoltaczka.poradnikpacjenta.net.pl