ba-tarz

baszta rzemień

Zorza na Saturnie uznawana jest za jednak z najbardziej spektakularnych zjawisk przyrodniczych występujących na planetach. Zdjęcia ją obrazujące zostały wykonane w kwietniu oraz maju 2013 roku, ale dopiero w na początku roku 2014 przekazano je do analizy. Fotografie przesłała sonda Cassini wraz z Kosmiczny Teleskop Hubble’a.

Zbiór tych fotografii to jak dotąd najlepsza pod względem jakości ujęcia zorzy dokumentacja Saturna. Po raz pierwszy naukowcy mają możliwość opisać ruch obserwowanych świateł w atmosferze planety. Do wykonania zdjęć użyto wielu różnych filtrów wykorzystujących światło widzialne, podczerwone czy ultrafioletowe.

Wszystkie informacje na temat zorzy pozwalają naukowcom lepiej zorientować się w atmosferze Saturna. Analiza fotografii może odpowiedzieć na wiele pytań np. dlaczego w niektórych miejscach górnych warstw planety gazy ulegały podgrzaniu, gdyż pozwala określić gdzie i w towarzyszeniu jakich wiatrów słonecznych wzrasta temperatura.

Takie informacje mają pomóc naukowcom przeanalizować zależność między stopniem aktywności Słońca a zjawiskami mającymi miejsce w całym Układzie Słonecznym.

cera.kosmetyk.net.pl